Gwasanaethau ar gyfer Ganolfannau

a Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored

Gyda nifer o flynyddoedd o weithio yn yr awyr agored gyda grwpiau, mae Anita Daimond ar gael ar gyfer y we arwain ystod eang o weithgareddau. Mae rhestr o'i chymwysterau ar gael yma:

Cerdded Mynydd

Mae Anita wedi bod yn arweinydd mynydd ers 2005. Mae hi'n gyfarwydd iawn gyda mynyddoedd Eryri ac yn hoffi dehongli'r hanes, natur a thirwedd wrth fynd.

Ceufadu

Mae Anita yn hyfforddwraig ceufad Lefel 2. Mae ganddi brofiad o gynnal sesiynau ar gyfer dechreuwyr mewn gwahanol fathau o geufad ac ar fwrdd padlo.

Dringo

Mae Anita wedi cymhwyso i redeg sesiynau dringo ar greigiau sengl ers 2007. Mae ganddi brofiad o weithio gydag amrywiaeth o wahanol ddysgwyr.

Canŵio

Mae Anita yn hyfforddwraig canŵio Lefel 2 ac arweinydd canŵ sydd gyda'r cymhwyster 4 seren canŵ. Mae ganddi brofiad o arwain alldeithiau canŵ. 

Sgramblo Ceunant

Mae Anita yn brofiadol yn arwain grwpiau o blant, pobl ifanc ac oedolion yn y ceunentydd  Afon Ddu a Geirionnydd ar ran gwahanol ddarparwyr.

Ceufad Môr

Mae Anita yn hyfforddwraig ceufad môr ac arweinydd ceufad môr lefel uwch. Mae hi'n rhedeg cwmni ceufad môr sef: Sea Môr  Kayaking

Ffoniwch

07968621323

E-bost
 • Facebook Antur Natur
 • Twitter @AnturNatur
 • YouTube Sea Mor Kayaking
 • Instagram Antur Natur

Gogledd Cymru

Dros 20 mlynedd brofiad arwain anturiaethau
 • natur

 • daearyddiaeth

 • archaeoleg

 • a llawer mwy!

Gwasanaethau
 • ysgolion

 • canolfannau

 • elusennau

 • mudiadau statudol

 • prosiectau creadigol

 • prosiectau arbennig

Cymhwysterau Awyr Agored
 • arweinydd mynydd

 • hyfforddwraig dringo

 • hyfforddwraig canwio/caiac

 • cymorth cyntaf

 • uwch arweinydd caiac môr

 • arweinydd caiac môr

 • arweinydd canŵ