Gweithdai bioleg a sgiliau llafaredd

Bioleg y lan creigiog a chwestiynau mawr amgylcheddol 

 

Lleoliad: Porthaethwy 

Prif feysydd dysgu: bioleg, daearyddiaeth, hanes a llafaredd

Oedran: Cyfnod Allweddol 2

(bydd posib addasu ar gyfer ysgolion uwchradd - holwch am fanylion)

Mi fydd y diwrnod yma’n cynnwys

 • Dro i arsylwi ar y Fenai heddiw lle mi fydden ni’n ystyried sut mae’r Fenai wedi newid dros amser

 • Gweithgareddau bydd yn hybu dealltwriaeth o’r sustem solar a’r effaith hyn ar y llanw a’r bywyd gwyllt

 • Astudio bywyd gwyllt y lan creigiog (gwymon, molysgiaid, adar ag anifeiliaid eraill y môr) yn ei gynefin 

 • Cyfle wedyn i ddisgyblion ffurfio cwestiynau eu hunain er mwyn cael trafodaeth am faterion mawr amgylcheddol cyfoes (megis newid hinsawdd, lefelau môr, gwastraff plastig, llygredd môr ayyb).

Man cyfarfod

Canolfan Thomas Telford, Porthaethwy (cyferbyn a Waitrose)

Dyddiadau ac amseroedd ar gael:

Bydd dyddiadau yn cael eu cyhoeddi cyn hir

Cost

£200 y diwrnod (bydd gostyngiad o 10% ar gyfer archebu tymor ymlaen llaw)

Niferoedd

Bydd bosib mynd ac un dosbarth ysgol gynradd ar y tro (hyd at 30 o blant)

 

I archebu lle neu wneud ymholiad llennwch y ffurflen isod.

Diddordeb mewn gweithdy tebyg i safle arall yng Ngogledd Orllewin Cymru? Gwnewch ymholiad isod.

Gwnewch ymholiad
arrow&v
Ffoniwch

07968621323

E-bost
 • Facebook Antur Natur
 • Twitter @AnturNatur
 • YouTube Sea Mor Kayaking
 • Instagram Antur Natur

Gogledd Cymru

Dros 20 mlynedd brofiad arwain anturiaethau
 • natur

 • daearyddiaeth

 • archaeoleg

 • a llawer mwy!

Gwasanaethau
 • ysgolion

 • canolfannau

 • elusennau

 • mudiadau statudol

 • prosiectau creadigol

 • prosiectau arbennig

Cymhwysterau Awyr Agored
 • arweinydd mynydd

 • hyfforddwraig dringo

 • hyfforddwraig canwio/caiac

 • cymorth cyntaf

 • uwch arweinydd caiac môr

 • arweinydd caiac môr

 • arweinydd canŵ