Gwasanaethau datblygu, rheoli, ymgynghori ag arwain i eraill

Fedraf gynnig gwasanaeth ar gyfer elusennau a mudiadau statudol sydd yn cynnwys datblygu, rheoli a gweithredu prosiectau. Mae gwaith hyd at hyn wedi cynnwys datblygu prosiectau ar gyfer ceisiadau i Gronfa Treftadaeth Y Loteri, rheoli prosiectau sydd yn cynnwys ysgolion a darparu hyfforddiant i athrawon a hyfforddwyr awyr agored.

Elusennau.jpg

Arweinydd llawrydd ar gael i weithio mewn canolfannau awyr agored

Mae gen i nifer o gymwysterau awyr agored ar gyfer gweithio ar lan ac ar y dŵr. Cliciwch yma er mwyn gweld ragor o wybodaeth.

Canolfannau.jpg
Ffoniwch

07968621323

E-bost
 • Facebook Antur Natur
 • Twitter @AnturNatur
 • YouTube Sea Mor Kayaking
 • Instagram Antur Natur

Gogledd Cymru

Dros 20 mlynedd brofiad arwain anturiaethau
 • natur

 • daearyddiaeth

 • archaeoleg

 • a llawer mwy!

Gwasanaethau
 • ysgolion

 • canolfannau

 • elusennau

 • mudiadau statudol

 • prosiectau creadigol

 • prosiectau arbennig

Cymhwysterau Awyr Agored
 • arweinydd mynydd

 • hyfforddwraig dringo

 • hyfforddwraig canwio/caiac

 • cymorth cyntaf

 • uwch arweinydd caiac môr

 • arweinydd caiac môr

 • arweinydd canŵ