Defnyddio coedwigoedd ar gyfer dysgu gwyddoniaeth a datblygu sgiliau rhifedd a llafaredd:
Hyfforddiant ar gyfer Athrawon CA2/3 ag Addysgwyr Eraill
30.3.22

Am Ddim

Mae Anita Daimond yn arbenigo fewn addysg amgylcheddol awyr agored. Mae hi'n gweithio gyda grwpiau ac yn gwneud gwaith ymgynghori.
 • Teithiau addysgol yn yr awyr agored

 • Ymweliadau gwaith maes arbennig i chi

 • Cymorth ar gyfer ehangu defnydd o'ch tir ysgol 

 • Ymarferydd creadigol

 • Rheoli a datblygu prosiectau gwaith maes

 • Cymorth datblygu ac arwain ymweliadau ysgol

 • Cynnal sesiynau hyfforddiant yn yr awyr agored ar gyfer athrawon 

 • Arwain teithiau cerdded

 • Arwain gweithgareddau awyr agored

 • Arwain gwaith maes

 • Cefnogaeth gyda phrosiectau dros dro

 • Arweinydd Mynydd

 • Hyfforddwraig Ceufad Môr

P3303755 (2).JPG

Defnyddio coedwigoedd ar gyfer dysgu gwyddoniaeth a datblygu sgiliau rhifedd a llafaredd


Hyfforddiant ar gyfer Athrawon CA2/3 ag Addysgwyr Eraill

Dydd Mercher 30.3.22
Gwaith Powdwr, Penrhyndeudraeth
Am Ddim

Dewis o sesiwn 13:00 - 15:00 neu 16:00 - 18:00

Archebwch rwân:  anita@anturnatur.cymru

Logos ar gyfer Gwaith Powdwr comms crop iawn.jpg

Bydd y sesiwn yn cynnwys:

 • Gweithgareddau coed sy’n datblygu sgiliau rhifedd

 • Cyfle i athrawon datblygu sgiliau adnabod bywyd gwyllt eu hunain ac ystyried enghreifftiau o ddeunydd adnabod fedrwch ddefnyddio gyda’ch disgyblion

 • Dysgu am ystlumod; gemau a gweithgareddau hwyl ar gyfer dysgu am wahanol ystlumod, eu gwahaniaethau corfforol, dulliau bwydo ac arferion clwydo.

 • Dulliau adborth ac adolygu medrwch ddefnyddio gyda disgyblion sy’n hwyl

Yn cynnig profiadau dysgu yn yr awyr agored wedi addasu i'ch anghenion chi ...

Prif ddiddordeb Anita yw creu a chefnogi eraill i greu profiadau dysgu pynciol hwyl yn yr awyr agored. Mae hi'n gallu tynnu ar ei phrofiad o ddysgu gwaith maes a'i blethu gyda sgiliau awyr agored i ddarparu gwasanaeth unigryw i'ch gofynion. Mae hi wedi astudio addysg ac yn credu mewn dulliau sydd yn annog disgyblion i ddysgu trwy brofiad ac sydd yn hybu creadigrwydd.  Mae hi wrth ei fodd datblygu ag arwain profiadau newydd ac arbennig i ysgolion lleol. 

Orchid.jpg

Natur

Gyda chefndir o ddysgu ecoleg fel modiwl lefel A, gradd gwyddoniaeth amgylchedd a diddordeb mawr mewn bywyd gwyllt mae Anita'n gallu darparu profiadau natur mewn amrywiaeth o wahanol gynefin. Holwch am ragor o wybodaeth. 

Mesur afon.jpg

Daearyddiaeth

Mae Anita wedi dysgu daearyddiaeth i Lefel A gan gynnwys gwaith maes sydd yn plethu gyda'r gofynion newydd CBAC TGAU a Lefel A.  Mae'n bosib iddi weithio gyda grwpiau ei hun neu mewn partneriaeth gyda canolfan lleol. 

Dro archaeoleg.jpg

Archaeoleg

Gweithiodd Anita i Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd am 6 mlynedd yn dehongli archaeoleg i wahanol gynulleidfa. Mae hi'n gallu datblygu ac arwain gweithgareddau a phrosiectau archaeoleg ar gyfer plant a phobl ifanc.

Prosiectau Diweddar
Cyfle Arbennig: Astudiaeth bioleg sydd yn datblygu sgiliau llafaredd

Bydd nifer bach o ddyddiadau ar gael yn ystod 2022 ar gyfer ysgolion lleol.

Bydd cyfle i astudio natur ar lan creigiog ym Mhorthaethwy a trafod materion cyfoes amgylcheddol wrth ddatblygu sgiliau grŵp a sgiliau llafaredd.