top of page
Mae Anita Daimond yn arbenigo fewn addysg amgylcheddol awyr agored. Mae hi'n gweithio gyda grwpiau ac yn gwneud gwaith ymgynghori.
 • Teithiau addysgol yn yr awyr agored

 • Ymweliadau gwaith maes arbennig i chi

 • Cymorth ar gyfer ehangu defnydd o'ch tir ysgol 

 • Ymarferydd creadigol

 • Rheoli a datblygu prosiectau gwaith maes

 • Cymorth datblygu ac arwain ymweliadau ysgol

 • Cynnal sesiynau hyfforddiant yn yr awyr agored ar gyfer athrawon 

 • Arwain teithiau cerdded

 • Arwain gweithgareddau awyr agored

 • Arwain gwaith maes

 • Cefnogaeth gyda phrosiectau dros dro

 • Arweinydd Mynydd

 • Hyfforddwraig Ceufad Môr

Coedwigoedd Glaw Celtaidd
Yn cynnig profiadau dysgu yn yr awyr agored wedi addasu i'ch anghenion chi ...

Prif ddiddordeb Anita yw creu a chefnogi eraill i greu profiadau dysgu pynciol hwyl yn yr awyr agored. Mae hi'n gallu tynnu ar ei phrofiad o ddysgu gwaith maes a'i blethu gyda sgiliau awyr agored i ddarparu gwasanaeth unigryw i'ch gofynion. Mae hi wedi astudio addysg ac yn credu mewn dulliau sydd yn annog disgyblion i ddysgu trwy brofiad ac sydd yn hybu creadigrwydd.  Mae hi wrth ei fodd datblygu ag arwain profiadau newydd ac arbennig i ysgolion lleol. 

Orchid.jpg

Natur

Gyda chefndir o ddysgu ecoleg fel modiwl lefel A, gradd gwyddoniaeth amgylchedd a diddordeb mawr mewn bywyd gwyllt mae Anita'n gallu darparu profiadau natur mewn amrywiaeth o wahanol gynefin. Holwch am ragor o wybodaeth. 

Mesur afon.jpg

Daearyddiaeth

Mae Anita wedi dysgu daearyddiaeth i Lefel A gan gynnwys gwaith maes sydd yn plethu gyda'r gofynion newydd CBAC TGAU a Lefel A.  Mae'n bosib iddi weithio gyda grwpiau ei hun neu mewn partneriaeth gyda canolfan lleol. 

Dro archaeoleg.jpg

Archaeoleg

Gweithiodd Anita i Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd am 6 mlynedd yn dehongli archaeoleg i wahanol gynulleidfa. Mae hi'n gallu datblygu ac arwain gweithgareddau a phrosiectau archaeoleg ar gyfer plant a phobl ifanc.

Prosiectau Diweddar

Gweithdy Mamaliaid Coedwigoedd Cymru
Ar gyfer disgyblion 7-11
Ar gael gwanwyn 2024

Amcanion Dysgu

 • Dysgu am wiwerod, belaod coed, pathewod ag ystlumod

 • Dysgu am effaith pobl ar natur

 • Perthynas rhwng anifeiliaid a’u cynefinoedd

Sgiliau

 • Gwaith tîm: cyfathrebu a llafaredd

 • Datrys problemau

 • Bod yn greadigol

Iechyd a Lles

 • Gemau addysgol hwyl

 • Gweithgareddau corfforol

 • Ystyried ein teimladau

Redsquirrel_eating_2012 sgwar.jpg

Cost i ysgolion o fewn 30 milltir o Fethesda (LL57 3EU) yw £180 ar gyfer un dosbarth (<30 disgybl) am hanner diwrnod neu os gennych chi dau dosbarth £300 am diwrnod cyfan (hanner diwrnod yr un). 

bottom of page