top of page
Defnyddio coetiroedd ar gyfer y cwricwlwm newydd: Gweithgareddau coedwig dymhorol draws cwricwlaidd er mwyn ddatblygu iaith a rhifedd ac i hyrwyddo lles trwy gysylltiad â natur 
Dydd Iau Hydref 26ain 2023
09:00 – 12:00
Bethesda
Mae Anita Daimond yn arbenigo fewn addysg amgylcheddol awyr agored. Mae hi'n gweithio gyda grwpiau ac yn gwneud gwaith ymgynghori.
 • Teithiau addysgol yn yr awyr agored

 • Ymweliadau gwaith maes arbennig i chi

 • Cymorth ar gyfer ehangu defnydd o'ch tir ysgol 

 • Ymarferydd creadigol

 • Rheoli a datblygu prosiectau gwaith maes

 • Cymorth datblygu ac arwain ymweliadau ysgol

 • Cynnal sesiynau hyfforddiant yn yr awyr agored ar gyfer athrawon 

 • Arwain teithiau cerdded

 • Arwain gweithgareddau awyr agored

 • Arwain gwaith maes

 • Cefnogaeth gyda phrosiectau dros dro

 • Arweinydd Mynydd

 • Hyfforddwraig Ceufad Môr

Flyer Bethesda terfynol.jpg

Defnyddio coetiroedd ar gyfer y cwricwlwm newydd: Gweithgareddau coedwig dymhorol draws cwricwlaidd er mwyn ddatblygu iaith a rhifedd ac i hyrwyddo lles trwy gysylltiad â natur

Dydd Iau Hydref 26ain 2023

09:00 – 12:00

Man Cyfarfod: Canolfan Cefnfaes, Bethesda wedyn ymweld a goedwig cyfagos

Hyfforddiant ar gyfer athrawon ac addysgwyr eraill sy’n gweithio gyda disgyblion oed 7-14.

Nod: Cynnig profiad ymarferol, strategaethau a syniadau addysgol ar gyfer ddefnyddio coetiroedd er mwyn datblygu iaith (Cymraeg a Saesneg) a rhifedd trwy ddefnyddio gweithgareddau sydd yn annog cysylltiad â natur a hyrwyddo lles.

Diolch i’r cynllun Coedwigoedd Glaw Celtaidd fedrwn gynnig y profiad am ddim

Arweinydd: Anita Daimond, Ymarferydd ac Ymgynghorydd Addysg Amgylcheddol ac Awyr Agored o Antur Natur anita@anturnatur.cymru www.anturnatur.cymru

Rydym yn rhagweld bydd rhan fwyaf y cyfranogwyr yn Gymru Gymraeg felly mi fydd Gymraeg y brif iaith y digwyddiad, ond mae croeso i rai di-gymraeg ymuno ac mi wnawn ddarparu ar eich cyfer.

Bydd angen gwisgo dillad ac esgidiau ar gyfer dro bach mewn coedwig.

I archebu le ewch i https://tinyurl.com/ye23a8z7

Coedwigoedd Glaw Celtaidd
Yn cynnig profiadau dysgu yn yr awyr agored wedi addasu i'ch anghenion chi ...

Prif ddiddordeb Anita yw creu a chefnogi eraill i greu profiadau dysgu pynciol hwyl yn yr awyr agored. Mae hi'n gallu tynnu ar ei phrofiad o ddysgu gwaith maes a'i blethu gyda sgiliau awyr agored i ddarparu gwasanaeth unigryw i'ch gofynion. Mae hi wedi astudio addysg ac yn credu mewn dulliau sydd yn annog disgyblion i ddysgu trwy brofiad ac sydd yn hybu creadigrwydd.  Mae hi wrth ei fodd datblygu ag arwain profiadau newydd ac arbennig i ysgolion lleol. 

Orchid.jpg

Natur

Gyda chefndir o ddysgu ecoleg fel modiwl lefel A, gradd gwyddoniaeth amgylchedd a diddordeb mawr mewn bywyd gwyllt mae Anita'n gallu darparu profiadau natur mewn amrywiaeth o wahanol gynefin. Holwch am ragor o wybodaeth. 

Mesur afon.jpg

Daearyddiaeth

Mae Anita wedi dysgu daearyddiaeth i Lefel A gan gynnwys gwaith maes sydd yn plethu gyda'r gofynion newydd CBAC TGAU a Lefel A.  Mae'n bosib iddi weithio gyda grwpiau ei hun neu mewn partneriaeth gyda canolfan lleol. 

Dro archaeoleg.jpg

Archaeoleg

Gweithiodd Anita i Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd am 6 mlynedd yn dehongli archaeoleg i wahanol gynulleidfa. Mae hi'n gallu datblygu ac arwain gweithgareddau a phrosiectau archaeoleg ar gyfer plant a phobl ifanc.

Prosiectau Diweddar
Cyfle Arbennig: Astudiaeth bioleg sydd yn datblygu sgiliau llafaredd

Bydd nifer bach o ddyddiadau ar gael yn ystod 2023 ar gyfer ysgolion lleol.

Bydd cyfle i astudio natur ar lan creigiog ym Mhorthaethwy a trafod materion cyfoes amgylcheddol wrth ddatblygu sgiliau grŵp a sgiliau llafaredd.

bottom of page