top of page
Dysgu gweithredol mewn coedwigoedd er mwyn annog unigolion iach a hyderus 
Hyfforddiant i Athrawon: Cwm Clettwr
Dydd Mercher, 7fed Mehefin 2023
16:00 – 18:15
Mae Anita Daimond yn arbenigo fewn addysg amgylcheddol awyr agored. Mae hi'n gweithio gyda grwpiau ac yn gwneud gwaith ymgynghori.
 • Teithiau addysgol yn yr awyr agored

 • Ymweliadau gwaith maes arbennig i chi

 • Cymorth ar gyfer ehangu defnydd o'ch tir ysgol 

 • Ymarferydd creadigol

 • Rheoli a datblygu prosiectau gwaith maes

 • Cymorth datblygu ac arwain ymweliadau ysgol

 • Cynnal sesiynau hyfforddiant yn yr awyr agored ar gyfer athrawon 

 • Arwain teithiau cerdded

 • Arwain gweithgareddau awyr agored

 • Arwain gwaith maes

 • Cefnogaeth gyda phrosiectau dros dro

 • Arweinydd Mynydd

 • Hyfforddwraig Ceufad Môr

Flyer Cwm Clettwr Mehefin 7fed.jpg

Archebwch rwân:  anita@anturnatur.cymru

Nod: Cynnig profiad ymarferol, strategaethau a syniadau addysgol ar gyfer ddefnyddio coetiroedd er mwyn datblygu iaith (Cymraeg a Saesneg), trwy ddefnyddio gweithgareddau sydd yn annog cysylltiad â natur sydd yn gallu hyrwyddo lles.


Dylai athrawon adael gyda nifer o weithgareddau awyr agored sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, a arweinir gan ddysgwyr, y gallent eu trosglwyddo i safleoedd a chyd-destunau eraill awyr agored.


Amcanion Dysgu:
•  
 Cyflwyno gweithgareddau hwyl ar gyfer datblygu iaith (ail-iaith neu famiaith) a hyrwyddo ysgrifennu creadigol
•    Datblygu ymwybyddiaeth o’r pwysigrwydd o goed cynhenid ar gyfer bywyd gwyllt a phobl trwy ddefnyddio gwahanol ddulliau sydd yn hybu cysylltiad â natur
•    Datblygu dealltwriaeth o wahanol strategaethau ar gyfer gweithio allan oed coed
•    Datblygu sgiliau adnabod bywyd gwyllt gan gynnwys coed 
•    Syniadau newydd ar gyfer gweithgareddau a gemau addysgol

Coedwigoedd Glaw Celtaidd
Yn cynnig profiadau dysgu yn yr awyr agored wedi addasu i'ch anghenion chi ...

Prif ddiddordeb Anita yw creu a chefnogi eraill i greu profiadau dysgu pynciol hwyl yn yr awyr agored. Mae hi'n gallu tynnu ar ei phrofiad o ddysgu gwaith maes a'i blethu gyda sgiliau awyr agored i ddarparu gwasanaeth unigryw i'ch gofynion. Mae hi wedi astudio addysg ac yn credu mewn dulliau sydd yn annog disgyblion i ddysgu trwy brofiad ac sydd yn hybu creadigrwydd.  Mae hi wrth ei fodd datblygu ag arwain profiadau newydd ac arbennig i ysgolion lleol. 

Orchid.jpg

Natur

Gyda chefndir o ddysgu ecoleg fel modiwl lefel A, gradd gwyddoniaeth amgylchedd a diddordeb mawr mewn bywyd gwyllt mae Anita'n gallu darparu profiadau natur mewn amrywiaeth o wahanol gynefin. Holwch am ragor o wybodaeth. 

Mesur afon.jpg

Daearyddiaeth

Mae Anita wedi dysgu daearyddiaeth i Lefel A gan gynnwys gwaith maes sydd yn plethu gyda'r gofynion newydd CBAC TGAU a Lefel A.  Mae'n bosib iddi weithio gyda grwpiau ei hun neu mewn partneriaeth gyda canolfan lleol. 

Dro archaeoleg.jpg

Archaeoleg

Gweithiodd Anita i Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd am 6 mlynedd yn dehongli archaeoleg i wahanol gynulleidfa. Mae hi'n gallu datblygu ac arwain gweithgareddau a phrosiectau archaeoleg ar gyfer plant a phobl ifanc.

Prosiectau Diweddar
Cyfle Arbennig: Astudiaeth bioleg sydd yn datblygu sgiliau llafaredd

Bydd nifer bach o ddyddiadau ar gael yn ystod 2023 ar gyfer ysgolion lleol.

Bydd cyfle i astudio natur ar lan creigiog ym Mhorthaethwy a trafod materion cyfoes amgylcheddol wrth ddatblygu sgiliau grŵp a sgiliau llafaredd.

bottom of page