top of page

Dyma rhai o'r prosiectau cyfredol a ddiweddar mae Anita yn neu wedi gweithredu:

Dyma enghreifftiau o'r prosiectau addysg amgylcheddol mae Anita wedi gweithredu yn ddiweddar. Mae hi'n arbenigo mewn datblygu, rheoli ag arwain profiadau addysgol yn yr awyr agored. Mae ganddi gefndir amgylchedd ac archaeoleg. 

bottom of page