Dyma rhai o'r prosiectau cyfredol a ddiweddar mae Anita yn neu wedi gweithredu:

Dyma enghreifftiau o'r prosiectau addysg amgylcheddol mae Anita wedi gweithredu yn ddiweddar. Mae hi'n arbenigo mewn datblygu, rheoli ag arwain profiadau addysgol yn yr awyr agored. Mae ganddi gefndir amgylchedd ac archaeoleg. 

Ysgol Bro Idris
Ysgol Bro Idris

Ymarferydd creadigol ar gyfer prosiect gyda disgyblion bl5-7 gydag Ysgol Bro Idris dros 4 safle yn 2018

Partneriaeth Tirlun Y Carneddau
Partneriaeth Tirlun Y Carneddau

Datblygu'r elfen addysg o'r prosiect ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer cais i Gronfa Treftadaeth Y Loteri

Kids in Museums
Kids in Museums

Cydlynydd Gogledd Cymru ar ran 'Kids in Museums'. Dwi'n hyrwyddo #DiwrnodMeddiannu a chadw mewn cysylltiad gydag amgueddfeydd a chanolfannau eraill yng Ngogledd Cymru

Hyfforddi oedolion ar ran Plantlife
Hyfforddi oedolion ar ran Plantlife

Trefnu ag arwain sesiynau hyfforddiant ar gyfer athrawon ag arweinwyr awyr agored am ddefnyddio adnodd dysgu Plantlife i ddysgu grwpiau am goetiroedd.

Llwybr Llechi Eryri
Llwybr Llechi Eryri

Gweithio gyda 15 o ysgolion ar hyd y daith newydd Llwybr Llechi Eryri