top of page

Canŵio a cheufadu

Mae Anita yn cynnig profiadau canŵio a cheufadu ar gyfer unigolion, grwpiau preifat a theuluoedd.

Wedi lleoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri gallwn ddefnyddio Ynys Môn, Eryri, Conwy a Phen Llŷn ar gyfer ein diwrnodau hyfforddiant a theithiau tywys yng Ngogledd Cymru. Yn ystod tymor yr haf, rwy’n cynnig sesiynau hanner diwrnod a diwrnod llawn i ddechreuwyr ac i deuluoedd.


Cysylltwch â mi i drafod eich dymuniadau lleoliad, math o antur ac anghenion eich grŵp.


Dwi'n cyfuno fy ngwybodaeth am fywyd gwyllt a'r ardal ynghyd â'm harbenigedd caiacio a chanŵio i drefnu profiad sydd yn cyd-fynd a'ch anghenion a diddordebau ac yn sicrhau eich mwynhad gan ystyried y tywydd ar y diwrnod.


Dilynwch y dolenni isod ar gyfer argaeledd ac i archebu. Diolch.

Ceufad môr Penrhyn Llŷn gydag Anita Daimond .jpg
Gweithgareddau ar gyfer teuluoedd.JPG
PC177796.jpg

Dwi wrthi'n adeiladu'r tudalen yma. Bydd ragor o wybodaeth ar gael cyn hir. Yn y cyfamser cysylltwch er mwyn trafod eich anghenion a diddordeb.

Diolch, Anita

Logo square.jpg

Erbyn rŵan mae Anita Daimond, Antur Natur yn darparu'r gwasanaethau padlo roedd hi'n arfer cynnig trwy Sea Môr Kayaking

bottom of page