top of page

Gwasanaethau datblygu, rheoli, ymgynghori ag arwain i eraill

Fedraf gynnig gwasanaeth ar gyfer elusennau a mudiadau statudol sydd yn cynnwys datblygu, rheoli a gweithredu prosiectau. Mae gwaith hyd at hyn wedi cynnwys datblygu prosiectau ar gyfer ceisiadau i Gronfa Treftadaeth Y Loteri, rheoli prosiectau sydd yn cynnwys ysgolion a darparu hyfforddiant i athrawon a hyfforddwyr awyr agored.

Elusennau.jpg

Arweinydd llawrydd ar gael i weithio mewn canolfannau awyr agored

Mae gen i nifer o gymwysterau awyr agored ar gyfer gweithio ar lan ac ar y dŵr. Cliciwch yma er mwyn gweld ragor o wybodaeth.

Canolfannau.jpg
bottom of page