Tre'r Ceiri: Bryngaer Ryfeddol 

Darganfod stori bryngaer Tre'r Ceiri a gwneud gwaith maes rhifedd  

 

Lleoliad: Tre'r Ceiri, Pen Llŷn

Prif feysydd dysgu: hanes (Oes y celtiaid), daearyddiaeth, rhifedd ac ADCDF

Oedran: Cyfnod Allweddol 2

(bydd posib addasu ar gyfer ysgolion uwchradd - holwch am fanylion)

Mi fydd y diwrnod yma’n cynnwys

 • Dro i gopa fryngaer Tre'r Ceiri lle fydden ni'n fforio'r cytiau gan ystyried sut maen nhw wedi newid dros amser

 • Gweithgareddau bydd yn hybu sgiliau rhifedd gan gynnwys gwneud rhifiad o'r cytiau, amcangyfrif a gwneud mesuriadau

 • Sylwi ar y bywyd gwyllt a'r prif blanhigion yn y dirwedd  

 • Cyfle wedyn i ddisgyblion ffurfio cwestiynau eu hunain ag ystyried materion cynaladwyedd e.e. deunydd adeiladu, cludiant, bwyd.

Man cyfarfod

Mae parcio Llysfaen (ar y lôn i Nant Gwrtheyrn)

Dyddiadau ac amseroedd ar gael:

9.45 - 2.15   

Mae amrywiaeth o ddyddiadau ar gael rhwng Mis Mawrth a Mis Hydref 2019. Holwch ar gyfer argaeledd.

Cost

£200 y diwrnod (bydd gostyngiad o 10% ar gael os byddwch yn archebu o leiaf 6 wythnos ymlaen llaw)

Niferoedd

Bydd bosib mynd ac un dosbarth ysgol gynradd ar y tro (hyd at 30 o blant). Nodwch, mi fydd angen staff ysgol neu rieni ychwanegol yn ddibynnol ar faint y grŵp.

I archebu lle neu wneud ymholiad llennwch y ffurflen isod.

Diddordeb mewn gweithdy tebyg i safle arall yng Ngogledd Orllewin Cymru? Gwnewch ymholiad isod.

Gwnewch ymholiad
arrow&v

Holwch ar gyfer gweithdai dilynol llafaredd: 'Athroniaeth i blant' (P4C)

Am ddim!

Ffoniwch

07968621323

E-bost
 • Facebook Antur Natur
 • Twitter @AnturNatur
 • YouTube Sea Mor Kayaking
 • Instagram Antur Natur

Gogledd Cymru

Dros 20 mlynedd brofiad arwain anturiaethau
 • natur

 • daearyddiaeth

 • archaeoleg

 • a llawer mwy!

Gwasanaethau
 • ysgolion

 • canolfannau

 • elusennau

 • mudiadau statudol

 • prosiectau creadigol

 • prosiectau arbennig

Cymhwysterau Awyr Agored
 • arweinydd mynydd

 • hyfforddwraig dringo

 • hyfforddwraig canwio/caiac

 • cymorth cyntaf

 • uwch arweinydd caiac môr

 • arweinydd caiac môr

 • arweinydd canŵ