top of page

Tre'r Ceiri: Bryngaer Ryfeddol 

Darganfod stori bryngaer Tre'r Ceiri a gwneud gwaith maes rhifedd  

 

Lleoliad: Tre'r Ceiri, Pen Llŷn

Prif feysydd dysgu: hanes (Oes y celtiaid), daearyddiaeth, rhifedd ac ADCDF

Oedran: Cyfnod Allweddol 2

(bydd posib addasu ar gyfer ysgolion uwchradd - holwch am fanylion)

mynediad gorllewin Tre'r Ceiri.jpg

Mi fydd y diwrnod yma’n cynnwys

  • Dro i gopa fryngaer Tre'r Ceiri lle fydden ni'n fforio'r cytiau gan ystyried sut maen nhw wedi newid dros amser

  • Gweithgareddau bydd yn hybu sgiliau rhifedd gan gynnwys gwneud rhifiad o'r cytiau, amcangyfrif a gwneud mesuriadau

  • Sylwi ar y bywyd gwyllt a'r prif blanhigion yn y dirwedd  

  • Cyfle wedyn i ddisgyblion ffurfio cwestiynau eu hunain ag ystyried materion cynaladwyedd e.e. deunydd adeiladu, cludiant, bwyd.

Man cyfarfod

Mae parcio Llysfaen (ar y lôn i Nant Gwrtheyrn)

Dyddiadau ac amseroedd ar gael:

9.45 - 2.15   

Mae amrywiaeth o ddyddiadau ar gael rhwng Mis Mawrth a Mis Hydref . Holwch ar gyfer argaeledd.

Cost

£300 y diwrnod 

Niferoedd

Bydd bosib mynd ac un dosbarth  ar y tro (hyd at 30 o blant). Nodwch, mi fydd angen staff ysgol neu rieni ychwanegol yn ddibynnol ar faint y grŵp.

I archebu lle neu wneud ymholiad llennwch y ffurflen isod.

Diddordeb mewn gweithdy tebyg i safle arall yng Ngogledd Orllewin Cymru? Gwnewch ymholiad isod.

sbio ar cytiau Tre'r Ceiri.jpg
Cytiau Tre'r Ceiri.jpg
mynediad gogleddol Tre'r Ceiri.jpg
Gwnewch ymholiad

Diolch!

bottom of page