Cymwysterau Anita

Cymwysterau Awyr Agored Anita

 • Arweinydd Mynydd Haf (Summer Mountain Leader)

 • Gwobr Drengen Sengl (Single Pitch Award)

 • Cymorth Cyntaf (First Aid)

 • Hyfforddwraig Canwio a Ceufadu Lefel 2 (Level 2 Paddlesport Coach)

 • Arweinydd canw 4 seren (4 star canoe leader)

 • Hyfforddwraig Ceufad Mor (Sea Kayak coach)

 • Arweinydd Uwch Ceufad Mor (Advanced Sea Kayak Leader)

 • Arweinydd gwobr John Muir (John Muir Leader Award)

Cymwysterau Academaidd Anita

 • MA Addysg - Prifysgol Bangor

 • Tystysgrif Dysgu Daearyddiaeth Uwchradd - Prifysgol Newcastle Upon Tyne

 • NVQ Lefel 3 Addysg Awyr Agored (trwy'r Cyngor Astudiaethau Maes)

 • BSc Hons Gwyddoniaeth Amgylcheddol  - Prifysgol Bradford

Ffoniwch

07968621323

E-bost
 • Facebook Antur Natur
 • Twitter @AnturNatur
 • YouTube Sea Mor Kayaking
 • Instagram Antur Natur

Gogledd Cymru

Dros 20 mlynedd brofiad arwain anturiaethau
 • natur

 • daearyddiaeth

 • archaeoleg

 • a llawer mwy!

Gwasanaethau
 • ysgolion

 • canolfannau

 • elusennau

 • mudiadau statudol

 • prosiectau creadigol

 • prosiectau arbennig

Cymhwysterau Awyr Agored
 • arweinydd mynydd

 • hyfforddwraig dringo

 • hyfforddwraig canwio/caiac

 • cymorth cyntaf

 • uwch arweinydd caiac môr

 • arweinydd caiac môr

 • arweinydd canŵ