top of page

Cymwysterau Anita

Cymwysterau Awyr Agored Anita

 • Arweinydd Mynydd Haf (Summer Mountain Leader)

 • Gwobr Drengen Sengl (Single Pitch Award) enw newydd: Arweinydd Dringo Creigiau (Rock Climbing Award)

 • Cymorth Cyntaf (First Aid)

 • Hyfforddwraig Canwio a Ceufadu Lefel 2 (Level 2 Paddlesport Coach)

 • Arweinydd canw 4 seren (4 star canoe leader)

 • Hyfforddwraig Uwch Ceufad Môr (Advanced Sea Kayak coach)

 • Arweinydd Uwch Ceufad Môr (Advanced Sea Kayak Leader)

 • Arweinydd gwobr John Muir (John Muir Leader Award)

Cymwysterau Academaidd Anita

 • MA Addysg - Prifysgol Bangor

 • Tystysgrif Dysgu Daearyddiaeth Uwchradd - Prifysgol Newcastle Upon Tyne

 • NVQ Lefel 3 Addysg Awyr Agored (trwy'r Cyngor Astudiaethau Maes)

 • BSc Hons Gwyddoniaeth Amgylcheddol  - Prifysgol Bradford

bottom of page