Teithiau Cerdded Addysgol

Mae Anita yn cynnig teithiau cerdded addysgol i nifer o brif safleoedd poblogaidd ar gyfer agweddau penodol o'r cwricwlwm. Mae hi'n brofiadol cyflwyno amcanion dysgu bioleg, daearyddiaeth a hanes ar deithiau cerdded sydd yn gallu cynnwys gweithgareddau a/neu dasgau hel data.

Dyma rhai enghreifftiau o safleoedd sydd yn gyfarwydd iawn iddi.

Cwm Idwal

Mae pynciau perthnasol i Gwm Idwal yn cynnwys rhewlifoedd, rheoli cefn gwlad, gwarchodfeydd natur, planhigion y mynyddoedd a thwristiaeth.

Tre'r Ceiri

Mae Tre'r Ceiri'r enghraifft gorau o fryngaer yng Nghymru. Mae ymweliadau yn gallu plethu gyda'r Celtiaid, Oes Yr Haearn, Y Rhufeiniaid, gwarchod safleoedd hanesyddol a thwristiaeth.

Coed Cyrnol

Mae Coed Cyrnol a choedwigoedd eraill yn safleoedd gwych ar gyfer dysgu am y tymhorau, phlanhigion, cylchred faetholion, blodau, dail, hadau a chadwraeth.

Ffoniwch

07968621323

E-bost
 • Facebook Antur Natur
 • Twitter @AnturNatur
 • YouTube Sea Mor Kayaking
 • Instagram Antur Natur

Gogledd Cymru

Dros 20 mlynedd brofiad arwain anturiaethau
 • natur

 • daearyddiaeth

 • archaeoleg

 • a llawer mwy!

Gwasanaethau
 • ysgolion

 • canolfannau

 • elusennau

 • mudiadau statudol

 • prosiectau creadigol

 • prosiectau arbennig

Cymhwysterau Awyr Agored
 • arweinydd mynydd

 • hyfforddwraig dringo

 • hyfforddwraig canwio/caiac

 • cymorth cyntaf

 • uwch arweinydd caiac môr

 • arweinydd caiac môr

 • arweinydd canŵ